15 Kristianopel - Bröms | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

En härlig sträckning längs havsbandet bara några kilometer in i skogen. Från Kristianopels livliga hamn till sanddynerna vid Högasand, fredsstenen vid Bröms och ruinerna av det danska gränsfästet Brömsehus strategiskt placerat vid Brömsebäck som då var gräns mot Sverige i norr.

Kristianopels skärgård består av ett femtiotal flacka öar med betande djur och en fascinerande flora och fauna. Öarna är omgivna av ett grunt vattenområde som innanför de största öarna Rönneskär, Stolp, Långeskär och Mölleskär bildar en härlig lagun. Förutom Adam och Evaorkidéer kan man också hitta rödsäv, plattsäv, strandnål och liten kärrmaskros.

I Högasands naturreservat växer 300-åriga tallar direkt i sanden i ett 95 hektar stort naturreservat alldeles vid havet. För att förhindra sandflykt har det planterats tall och strandråg under hela 1900-talet vilket nu ger resultat i form av nya livsmiljöer som premierar en rad hotade arter.

Fredsstenen i Brömsebro. Här överlämnades den 13 augusti 1645 de undertecknade fredsavtalen som satte stopp för fältmarskalk Lennart Torstensons krig som syftade till att häva den danska Öresundstullen och försvåra framtida danska anfall mot Sverige. Vid samma fred övergick de norska landskapen Jämtland och Härjedalen liksom de danska öarna Gotland och Ösel till Sverige. Fredsstenen restes först år 1915.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)