Om Blekingeleden

De första etapperna av Blekingeleden invigdes redan 1982 i samband med att ett stort antal låglandsleder bildades runt om i landet. På den tiden var Blekingeleden 22 mil lång. Sedan dess har kartan ritats om vid ett flertal tillfällen och idag består Blekingeleden av 27 mil vandringled längs femton olika etapper.

Region Blekinge är huvudman för Blekingeleden och driver ledens strategiska utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för drift och skötsel i respektive naturreservat medan varje kommun ansvarar för drift och underhåll utanför naturreservaten. Marknadsföring och PR sköts av Visit Blekinge. Blekingeleden går till stor del över privatägd mark där drygt 400 olika markägare tillåter ledens sträckning och bidrar till att göra Blekinges unika natur tillgänglig.

Vill du kontakta huvudmannen kan du maila ledutvecklare Niklas Kämpargård på niklas@kampargard.com