Försvarsmakten övar längs Blekingeleden norr om Karlskrona

Under måndagen och tisdagen den 4 och 5 december övar Marinbasen i skogarna längs Blekingeleden norr om Karlskrona. Visa särskilt hänsyn och var noga med att inte utsätta dig själv eller någon annan för risker. För mer information om övningens art och omfattning hänvisar Region Blekinge och Blekingeleden till Försvarsmakten och Marinbasen i Karlskrona.

Nyheter