14 Älmtasjön - Kristianopel | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Aktuell

Under måndagen och tisdagen den 4 och 5 december övar Marinbasen i skogarna längs Blekingeleden norr om Karlskrona. Visa särskilt hänsyn och var noga med att inte utsätta dig själv eller någon annan för risker. För mer information om övningens art och omfattning hänvisar Region Blekinge och Blekingeleden till Försvarsmakten och Marinbasen i Karlskrona.

En vandring mellan Älmtasjön och Kristianopel tar dig från skogsbygdens högsta partier till kustlinjen alldeles vid havet. Från den steniga svårodlade skogsbygden via mellanbygden, där blandskog och ädellövskog trivs som bäst till Kristianopel ända ute vid Kalmarsund. Från mörka partier med barrträd till ljusa sommarkvällar vid havet.

Per August källare: Torpet är ett dagsverkstorp, ett av de sista och bäst bevarade i Sverige med tillhörande 1 hektar jord och 3 hektar betesmark. Som arrende var ägaren Pär August Olausson skyldig att betala 30 dagsverken. 1987 skänktes marken till Östra Blekinges hembygdsförening som inledde en omfattande renovering. Golvet består av stampat jordgolv med dubbla dörrar och en luftsluss emellan, för att stänga ute kylan. Längst in finns en eldstad.

Kristianopel anlades redan år 1599 på order av den danske kungen Christian IV och sägs vara nordens första renässansstad. Under samma tid byggde danskarna en rad befästningar längs gränsen mot Sverige som ett skydd mot den svenska kronan. När Blekinge så småningom blev svenskt, vid freden i Roskilde 1658, minskade Kristianopels betydelse, men istället för att riva den gamla befästningen lät kronan staden bestå. Än idag syns resterna av den gamla befästningen i form av ringmuren som löper genom byn.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten