07 Långasjönäs - Persgärde | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Längs skogsbygdens slingrande sjöar och vattendrag börjar vandringen ut mot havet. Från Nötabrånes vackra vikar runt Bruksgylet till Gamslebäckens branta stup och våtmarkerna mellan de båda Kroksjöarna tar Blekingeleden dig rakt genom Sveriges trädgård till naturreservatet i Persgärde, som också är ett etappstopp.

Pappersbruket i Långasjönäs omnämns första gången 1782 och var i full drift ända fram till 1919 då anläggningen brann ner. Framförallt tillverkades hand-, skriv- och gråpapper i Långasjönäs med linnelump som råmaterial.

Gamslebäcken rinner genom stensatta kanaler och tar stundtals sig fram genom tunnlar. Ursprungligen låg här en kvarn och kvarnravinen är fortfarande i bra skick. Du passerar Gamslebäcken via en rejäl träbro och leden letar sig vidare genom en typisk blekingsk skogsbygd med stenmurar, hagmarker och små torp.

Persgärde Naturreservat är känt för sin biologiska mångfald. Området består framförallt av ädellövskogar med avbrott för artrika mader, alltså ängsmark där man bärgat hö, och klassisk betesmark. Reservatet ligger mitt i den blekingska mellanbygden där ek och bok är de vanligaste trädslagen. Tack vare ett begränsat uttag av träd de senaste femtio åren har naturreservatet alltmer fått formen av en naturskog.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten