08 Persgärde - Järnavik | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Aktuell

Strax söder om Törneryd, omkring en kilometer söder om vägskälet där Blekingeleden leds fram längs Törnerydsvägen har Karlshamns kommun infört en alternativ rutt för dig som vandrar med hund. Blekingeleden går nämligen genom en kohage där korna kan skrämmas av hundens närvaro och markägaren vill att du vandrar den alternativa vägen längs Törnerydsvägen och sedan norrut längs Tockarpsvägen (1,7 km) där du ansluter till den ordinarie leden. Tack för hjäpen!

Med start i Persgärde följer du dalgången söderut genom Törneryd mot havet långt borta i horisonten. Från skogens ljuva insjöar till havets karga branter. Järnavik är en av Blekinges mest kända hamnar och ett av naven längs ARK56. Från Järnavik går båten till Tjärö.

Strax söder om Missegyl dyker siluetterna av de båda Riksdagsmannagårdarna upp i norr. Det är pampiga gårdar i en vacker bygd, sammanflätade av Törnerydsvägen som slingrar sig från skogsbygderna i norra Blekinge, över Halahult med sin forntida offerlund och vidare genom dalgången med slättbygder och odlingslandskap i söder.

Järnaviks naturreservat består framförallt av ädellövskog, ek, bok, avenbok, lind, lönn och alm. Här finns även hassel, hagtorn, en, slån och en rad olika rosor. På marken växer liljekonvalj, blåsippa, skogsbingel och svalört.

I Järnavik stupar branterna rakt ner i havet. Lika höga som klipporna är ovanför vattenytan lika djupa är ravinerna under vattnet. Under medeltiden var Järnavik en av de bästa naturliga hamnarna längs Blekingekusten och under flera hundra år lastade och lossade tyska och holländska fartyg sina laster i hamnen. Framförallt handlade det om djurhudar, trävaror och tjära som skeppades från Järnavik till kunder på andra sidan Östersjön.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

I närheten