09 Järnavik - Ronneby Brunn | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Från Järnavik slingrar sig Blekingeleden längs kusten tillbaka mot skogsbygden via öppna jordbruksmarker kring Väby, till Vierydsån, Torneryd och rakt in i Ronneby Brunnspark. En historisk vandring i kustlandskapet mellan, hav, skog och brunn. Missa inte en rundvandring i vackra Ronneby Brunnspark från slutet av 1800-talet.

Bräkneån är känd för sitt fina vatten och sin rika fauna. Ända fram till mitten av 1900-talet var mörtfisket ett populärt nöje på våren. Den rika fångsten – man kunde få upp till en halv korg med mört varje gång – torkades på berg och hällar eller träddes på ståltråd och hängdes på tork.

Runamo. Redan på dansktiden i mitten av 1100-talet skickade den danske kungen sina bästa runologer till Kongslijden i Blekinge för att tolka skrifterna som någon gjort i urberget. Långt senare lyckades arkeologer bevisa att runskrifterna bara var naturliga sprickor i berggrunden.

Naturreservatet Wallanders Åbacka ligger alldeles öster om Vierydsån. Längst i väst är vegetationen på sluttningarna av lundkaraktär, med arter som lundslok, myskmadra, tandrot och enorma mängder blåsippor.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

I närheten