05 Tulseboda Brunnspark - Mörrumsån | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Du lämnar den vackra skogsparken kring brunnsvillorna i Kyrkhult och vandrar österut genom lättgångna skogar där sikten är god och med gott om svamp i markerna. Längs Mörrumsåns brusande vatten fortsätter leden söderut, genom vackra Käringahejans naturreservat ända ner till vindskyddet i Knaggelid.

Fornebodastugan är ett typiskt sydgötiskt hus som var vanligt i Sydsverige från medeltiden och ända fram till 1800-talets mitt. Byggnaderna bestod vanligtvis av tre huskroppar som sammanfogats till en enda enhet och beboddes vanligtvis av bönder.

Hälsokällan är en surbrunn med ett järnhaltigt, bubblande vatten. Den blev grunden till verksamheten på Tulseboda Brunn. Framförallt behandlades bleksot, blodbrist, engelska sjukan, kronisk mag- och tarmkatarr och hjärtsjukdomar i Tulseboda. Numera är källan täckt med ett lock, men vattnet går fortfarande att dricka.

Käringahejans naturreservat ligger på båda sidor om Mörrumsån mellan Hovmansbygd och Härnäs. Mörrumsån slingrar sig fram genom landskapet i en djup sprickdal där dalgången på sina håll störtar rakt ner i ån med en fallhöjd på uppemot 40 meter (norr om Blekingeleden). I dalgångsbranterna hittar du vildmarksliknande skogsområden med urskogskaraktär. Framförallt växer tall, bok och ek i branterna.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten