04 Halens camping - Tulseboda Brunnspark | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Aktuell

Sträckan som går in längs med Snöflebodaån är översvämmad. Vi hänvisar därför till en alternativ rutt längs det partiet.

Kommer du från Tulseboda: vid Slagesnäs badplats följer du Slagesnäsvägen österut cirka 1,5 kilometer, vid fyrvägskorsningen tar du vänster in på Snöflebodavägen och följer den cirka 2 kilometer där du sedan ansluter till Blekingeleden och fortsätter västerut.

Kommer du från Halen: När du kommer ut på Snöflebodavägen så följer du den norrut cirka 2 kilometer. När du kommer fram till en fyrvägskorsning så tar du höger in på Slagesnäsvägen och följer den cirka 1,5 kilometer fram till Slagesnäs badplats, där kommer du återigen in på Blekingeleden.

/ Linnéa Persson, teknisk samordnare offentlig miljö, Olofströms kommun

Blekingeleden mellan Olofström (Halens Camping) och Kyrkhult (Tulseboda Brunnspark) sträcker sig rakt genom Olofströms kommun, från de natursköna vattnen i söder till Slagesnässjön i norr och brunnsparken i Kyrkhult vid sidan om Södersjön. Missa inte en promenad i Kyrkhult för att ta del av den gamla brunnskulturen med praktfulla trävillor och naturromantik.

Myllevik är ett nybyggt vindskydd bara 2,9 km från Halens Camping längs den östra sidan av sjön. Det är en fin rastplats för det tidiga förmiddagskaffet eller ett bra alternativ för dig som vill bo gratis längs leden.

Slagesnässjön är en del av Skräbeåns huvudavrinningsområde, som avvattnar Skånes största sjö Ivösjön. Skräbeån är bara 5 km lång men har ett enormt avrinningsområde som täcker nästan 1000 kvadratkilometer. Vid den södra delen av Slagesnässjön finns vindskydd, toalett och eldstad.

Tulseboda Brunnspark är ett center för aktiviteter i Kyrkhult omgivet av vackra bokskogar och nordblekingsk natur och kultur. När Tulseboda Brunn var som störst, i början av 1900-talet, hade man omkring 700 inskrivna brunnsgäster om året. Av brunnsbyggnaderna återstår idag Turisthotellet och Läkarvillan.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten