03 Östafors - Halens camping | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Från Olofström, i hjärtat av Sveriges sydligaste vildmark omgärdad av sjösystemen Raslången och Halen sträcker sig Blekingeleden ända ner till Näsum vid Sibbarpsdalens fot. Blekingeleden går parallellt med Skåneleden hela vägen till Östafors och det finns flera vindskydd längs Halens strand som delas med paddlare i sjösystemet.

Halens naturreservat bjuder på fantastiska naturupplevelser riktigt nära Olofström. Som sjö är Halen näringsfattig och här finns flera större och mindre öar. Framförallt växer det vit och gul näckros, hårslinga, rostnate, gropnate och flotagräs i vattnet och vattenklöver, notblomster, strandranunkel och nålsäv längs stränderna.

Från Utsikten i Boafall kan du obehindrat njuta av Halens vackra sjösystem från ovan. Mitt ute i vattnet ser du Söderön i Halens sydligaste stråk. Västerut syns ekopark Raslången, ett 1300 hektar stort skogsområde med flikig strandlinje där skog växer ända ner i vattnet.

Från toppen av Sibbarpsdalen är utsikten över odlingslandskapet imponerande med böljande sädesfält som sträcker sig ända ner till dalbottnen. Ryssberget och Västanåberget sköt i höjden för 1700 miljoner år sedan och det var också då som områdets unika mineraler bildades. Hundraåriga jordbrukstraditioner har format dalgången och under långa tider var det här centrum för den svenska humleproduktionen.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

I närheten