02 Grundsjön - Östafors | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Från Grundsjön mitt uppe på Ryssberget leder Blekingeleden rakt in i Skåne. Här vandrar du längs vackra partier i ädellövskog som då och då bryts av med mörka inslag av planterad gran. I Östafors väntar en vacker sträckning av Holjeån med goda chanser att se både utter, kungsfiskare, strömstare och forsärla.

Naturreservatet Näsums bokskogar är en fröjd för sinnet där skogen lämnats helt åt sitt öde. Skogen på Ryssberget har varit gemensam mark för bönderna i området sedan medeltiden och först på 1800-talet delades marken upp mellan enskilda gårdar. Den del av marken som inte användes till åker och ängsmark kallades för utmark där djuren betade och folk tog ved och virke ur skogen. På många håll kan man än idag se spår av djurens bete då betesskadade toppar ofta utvecklas till flerstammiga träd.

Naturreservaten Östafors Bruk och Ljungryda: Precis på gränsen mellan Skåne och Blekinge slingrar sig Holjeån fram mellan höga skogsklädda bergsryggar och getryggsformade rullstensåsar. Här har människor levt sedan stenåldern för omkring 5000 år sedan. Naturreservaten Östafors Bruk (Skåne) och Ljungryda (Blekinge) är båda Natura 2000-områden. På 1920-talet byggdes en spikfabrik vid ån och kraftverket som anlades var i drift fram till 1960-talet, men revs först 2007 då Holjeån återigen fick flöda fritt.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten