Eldningsförbud i Blekinge län sedan 8 juni

Det råder eldningsförbud i Blekinge län sedan den 8 juni. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats.

Nyheter