06 Mörrumsån - Långasjönäs | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Från Mörrumsåns brusande vatten till skogsbygdens gytter av småsjöar. Blekingeleden lämnar Mörrumsån och tar dig rakt in i Karlshamns hjärta, till sjöarna, betesmarkerna och stillsamma små gyl där barrskogen övergår i lätta gläntor med betande får som njuter i skuggan under bokskogens grönskande kronor.

Holländarevägen. Längs asfaltsvägen vandrar du på resterna av det som ursprungligen var Holländarevägen, en transportväg som byggdes på 1600-talet på uppdrag av Arnold de Rees som drev arrendet på Huseby Bruk, för att möjliggöra transporter av järn, ved och pottaska från bruken i Småland till Bodekull (som senare blev Karlshamn).

Långasjönäs Naturreservat är ett mäktigt reservat som en gång tillhört de båda egendomarna Långasjönäs och Södra Hoka. På 1700- och 1800-talen fanns både pappersbruk, bränneri, kvarn, sågverk och stärkelsefabrik på de båda godsens ägor. I Stora Kroksjön finns istidsrelikter, små kräftdjur, som har levt här sedan istiden.

Bastubad vid Nytorpet. Året om kan den badsugne ta ett dopp i Stora Kroksjön med bastu efteråt. Herrbastun är vedeldad och nästan alltid varm, men skulle du komma först tar det bara 45 minuter att värma upp bastun till behaglig temperatur. Dambastun är däremot elmanövrerad och tar lika lång tid att värma upp. Anläggningen drivs av Friluftsfrämjandet.

Blekingeleden är en 27 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

I närheten